• Altijd veilig betalen
  • Meer dan 40.000 evenementen
  • 120% aankoopgarantie

Privacybeleid

Informatie die wij verzamelen en tracken
Wij gebruiken uw IP adres en browser type om eventuele problemen met onze server te helpen lokaliseren en om onze website succesvol te laten draaien. Dit betekent dat wij de sessie van een gebruiker tracken; de gebruiker zelf blijft echter anoniem. Uw IP adres wordt gebruikt om u en uw winkelwagen te identificeren en om zo algemene, demografische informatie te verzamelen. Dit houdt in dat uw IP adres tijdens uw bezoek aan onze website geassocieerd wordt met uw sessie, maar niet permanent geassocieerd wordt met uw persoonlijke gegevens.

Informatie delen of openbaar maken

Persoonlijke gegevens

Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking aan derden die namens Worldticketshop taken kunnen uitvoeren met betrekking tot de door u geplaatste bestelling. Voorbeelden hiervan zijn bestellingen uitvoeren, creditcard betalingen verwerken, pakketten bezorgen, email en post versturen en data analyseren voor marktonderzoek en om op te schonen. Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden voor doeleinden die ons niet bekend zijn of die niet verwant zijn aan onze werkzaamheden. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens openbaar te maken als dit wettelijk vereist is, wanneer wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om gehoor te geven aan een gerechtelijke actie of een gerechtelijk bevel, betrekking hebbend op onze website. Als wij besluiten onze privacy policy te veranderen, zullen we deze veranderingen in deze verklaring opnemen, op de website plaatsen en op andere plaatsen publiceren die wij geschikt vinden. Zo blijft u op de hoogte van de informatie die wij verzamelen, hoe we die gebruiken, en onder welke omstandigheden we die eventueel aan derden inzichtelijk maken. We behouden ons tevens het recht voor deze privacy verklaring op elk moment te wijzigen; controleert u dus regelmatig of er veranderingen zijn. Als wij belangrijke veranderingen doorvoeren, stellen wij u hier op de hoogte, via email, of middels een mededeling op onze homepage.

Tussenpersonen

Deze website maakt gebruik van een bestelformulier waarmee klanten informatie, producten en diensten bij ons kunnen aanvragen. Wij hebben andere bedrijven en tussenpersonen in dienst die voor ons taken uitvoeren. Wij gebruiken tussenpersonen om bestelling uit te voeren en te versturen, om u de kosten van onze producten en diensten in rekening te brengen, en om ons te assisteren bij marktonderzoek. Zij hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun taken uit te voeren, maar het is ze verboden deze op te slaan, te verkopen, te bewaren, te delen of uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel te gebruiken.

Samengevoegde gegevens (niet persoonlijk identificeerbaar)

Wij gebruiken Service Providers van derden om ons te helpen de samengevoegde informatie van de bezoekers op onze website te analyseren. Deze informatie, die ons helpt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, wordt verzameld met behulp van Service Provider cookies of log files. Wij verbinden deze gegevens niet aan uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Wij gebruiken cookies om uw winkelwagen te volgen en om ons zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen en behoeftes van u als koper. Op uw verzoek kunnen wij cookies gebruiken om uw inhoud te leveren die op uw interesses is aangepast, en om uw wachtwoord op te slaan, zodat u dat niet elke keer dat u onze website bezoekt opnieuw hoeft in te voeren.

Links
Onze website bevat links naar andere websites. Worldticketshop is niet verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens dat door andere websites gevoerd wordt. Omdat het mogelijk is dat dit beleid niet overeenkomt met ons beleid, willen wij u aanmoedigen om de privacy policy van deze websites te bekijken. Persoonlijke informatie die wij van u ontvangen delen wij niet met derden tenzij u ons expliciet toestemming geeft om dit te doen. Het kan zijn dat wij algemene, demografische informatie delen. Wij zullen nooit uw persoonlijke gegevens (dit betreft onder andere uw naam, email adres, huisadres en telefoonnummer) vrijgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun voorkeur elk moment te veranderen; zie hiervoor onderstaand "Opzegbeleid".

Bestelformulier
Deze website gebruikt een bestelformulier waarmee klanten informatie, producten en diensten kunnen aanvragen. Wij hebben andere bedrijven en tussenpersonen in dienst die voor ons taken uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn het behandelen van creditcard betalingen, het uitvoeren van bestellingen, het afleveren van pakketten, en versturen van email en post, en het analyseren van data met het doel deze te op te schonen en onze marketing strategie te verbeteren. Zij hebben toegang tot uw persoonlijke informatie voor zover die nodig is om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Gebruikers mogen op elk moment het ontvangen van berichten van worldticketshop opzeggen; zie hiervoor onderstaand "Opzegbeleid".

Prijsvragen/reclamecampagnes
Af en toe hebben wij een prijsvraag of andere reclamecampagne. Als u mee wilt doen aan zo'n actie, online of op een andere manier, kan het zijn dat wij bezoekers vragen naar contact informatie. Wij gebruiken deze gegevens om gebruikers informatie te sturen met betrekking tot de actie waarvoor deze zich heeft opgegeven. Deze persoonlijke informatie wordt ook gebruikt om met de klant in contact te komen, mocht dit nodig zijn. Gebruikers mogen op elk moment het ontvangen van berichten van worldticketshop opzeggen; zie hiervoor onderstaand Opzegbeleid.

Beveiling
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Als u gevoelige informatie invoert op de bestelformulieren op onze website (zoals bijvoorbeeld uw creditcard nummer of burgerservicenummer), dan verbergen wij deze informatie met gebruik van socket layer technology (SSL). Wij beschermen de informatie die wij van u ontvangen tijdens de overdracht, en ook wanneer deze eenmaal door ons ontvangen is. Er is echter geen enkele methode van informatie overdracht op internet of elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom streven wij naar commercieel acceptabele middelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar kunnen we de veiligheid niet geheel garanderen. Als u vragen heeft over de veiligheid van onze website, dan kunt u ons benaderen middels het contactformulier

Informatieverstrekking aan derden
Als uw persoonlijke informatie ooit in handen valt van derden, anders dan onze tussenpersonen of service provider, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Zo kunt u zelf een weloverwogen keuze maken of u uw gegevens wel of niet met deze partij wilt delen.

Verwijzingen
Wij bieden ook de service om een vriend van het bestaan van onze website op de hoogte te stellen. Als u ervoor kiest hiervan gebruik te maken, vragen wij u om de naam en het emailadres van uw vriend. Wij zullen dan automatisch uw vriend een eenmalige email sturen met de uitnodiging onze website te bezoeken. Worldticketshop bewaart deze informatie alleen met het doel deze eenmalige email te versturen, en om het succes van deze uitnodiging te volgen. Als hij/zij wil dat zijn/haar persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd, kan dat door contact op te nemen middels het contactformulier

Opzegbeleid
Als u niet langer onze nieuwsbrieven en reclamecampagnes wilt ontvangen, dan kunt u dat opzeggen door de instructies op te volgen in de nieuwsbrief. Als u van ons een bevestigingsemail ontvangt voor een door u geplaatste bestelling, kunt u deze niet opzeggen.

Toegang tot persoonlijke gegevens
Als uw persoonlijke gegevens wijzigen, dan kunt u deze bij ons ook wijzigen door contact op te nemen met ons via het contactformulier of per post of telefoon. Hieronder vind u onze contactgegevens.

Contact
Als u nog vragen heeft over onze privacy policy of de beveiliging van onze website, neem dan contact op met:

Worldticketshop.nl
Heresingel 4b
9711 ES Groningen 
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 50 201 1524 

Groningen 31/01/2010

nl Worldticketshop Nederland
Worldticketshop in Europa
Valuta: