• Altijd veilig betalen
  • Meer dan 40.000 evenementen
  • 120% aankoopgarantie

Garantie

Aankoopgarantie
 
Bij aankoop van uw tickets op de website van Worldticketshop, profiteert u van de onderstaande garanties:
 
1. U ontvangt met 100% zekerheid authentieke tickets.
2. U ontvangt uw tickets op tijd voor aanvang van het evenement.
3. U heeft recht op terugbetaling van 100% van het aankoopbedrag als de verkoper van de tickets niet kan leveren.
 
Om te kunnen profiteren van de Aankoopgarantie, moet aan de onderstaande voorwaarden voldaan worden:
 
Indien de tickets eruit zien als vervalsingen en/of u de toegang tot het evenement wordt ontzegd:
 
De koper zal gevraagd worden om de tickets met een gefrankeerde verzendlabel te versturen,  samen met een ticketretourformulier. Worldticketshop zal aan koper 120% van de aanschafprijs inclusief verzendkosten en exclusief transactiekosten en TicketCover vergoeden.
 
+ Wat te doen: De koper dient binnen 10 dagen nadat het evenement plaatsvond contact op te nemen met de Customer Care van Worldticketshop.  
 
Indien de tickets niet op tijd zijn afgeleverd:
 
Indien de tickets niet op tijd zijn afgeleverd, zal Worldticketshop een onderzoek beginnen om na te gaan waar de tickets zich bevinden en om te kunnen beslissen of de tickets te laat zijn verstuurd. Indien de fout bij de verzender ligt, zal Worldticketshop aan de koper 100% van de aanschafprijs inclusief verzendkosten en exclusief transactiekosten en TicketCover vergoeden. 
 
+ Wat te doen: De koper dient binnen 10 dagen nadat de tickets bezorgd hadden moeten zijn, contact op te nemen met de Customer Care van Worldticketshop.

Indien de verkoper niet de exact overeengekomen tickets kan leveren:

Indien de verkoper de bestelde tickets in zijn geheel niet kan leveren, zal de koper 100% van de aanschafprijs inclusief verzendkosten, maar exclusief transactiekosten en TicketCover worden vergoed, tenzij de niet-levering het gevolg is van overmacht en de verkoper zelf niet in staat is de koopprijs van de tickets vergoed te krijgen.

Indien de verkoper de koper wel andere tickets voor het betreffende evenement kan leveren en de koper accepteert dit aanbod voorafgaand aan het evenement, dan is de koper gerechtigd tot een compensatie van 20% over het totale aankoopbedrag van de tickets exclusief leverings- en transactiekosten en TicketCover. Daarnaast ontvangt de koper een korting van 20% over het totale aankoopbedrag van de tickets exclusief leverings- en transactiekosten voor een volgende aankoop, tot een maximum van € 50,- per aankoop.

+ Wat te doen: De koper dient binnen 10 dagen na het evenement contact op te nemen met de Customer Care van Worldticketshop.

Deze garantie laat de overige aan de koper toekomende rechten onverlet.

Als de koper weigert te tekenen voor ontvangst van de tickets, heeft de koper geen recht op een vergoeding of compensatie.

nl Worldticketshop Nederland
Worldticketshop in Europa
Valuta: